Főoldal

Hálásan köszönjük a kedves hívek minden áldozatát, amellyel egyéni életükben és közösségi szinten is hozzájárultak a nagyböjt folyamán  Krisztus szenvedése-halála és föltámadása ünnepének előkészítéséhez. Megkülönböztetett szeretettel köszönjük a nagyheti közvetlen előkészületeket és szolgálatokat, a kétkezi munkát a templomban és a plébánián, az oltárszolgálatot a liturgiában és az énekekben és mindazokat a virágokra gyűjtött adományokat, amelyekkel hozzájárultak az ünnephez. A feltámadt Üdvözítő öröme és békéje töltse be mindnyájuk szívét, hogy sugározzák szeretteik és embertársaik körében azt a reményt, amelyet Krisztus feltámadása jelent számunkra. Takács András atya, Galsi János atya, a plébánia dolgozói és a magam nevében minden kedves testvérünknek és vendégünknek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket  kívánunk.