Főoldal

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, összhangban a Kormány rendeletével, a – koronavírus-járvány harmadik hulláma előidézte fertőzések csökkenése érdekében korábban meghozott – korlátozások részleges feloldásáról döntött. Ennek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket.

Az alábbiakban Palánki Ferenc megyéspüspök az egyházmegyénkre vonatkozó rendelkezéseit olvashatjuk.

1. Húsvét 2. vasárnapjának előesti szentmiséjétől (április 10.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások mellett:

– kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

– kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés; a szentmisék után a templom padjainak, székeinek, ajtókilincseinek és korlátainak fertőtlenítése;

– kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! – Ennek betartatásához szükség van segítőkre.

– A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

– A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

– A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

2. Lehetőség szerint továbbra is gondoskodjunk a szentmise online közvetítéséről.

3. Paptestvérek számára ajánlom a szabadtéri szentmisék megtartását azokon a helyeken, ahol erre lehetőségük van.

4. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom.

5. Továbbra is érvényben marad az általános feloldozás megadásának lehetősége is. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben.

6. Gyermekkeresztelésre és az esketésre érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.

7. Az elsőáldozás és bérmálkozás megszervezésében fokozott óvatossággal járjunk el.

8. A betegellátás alkalmával tartsuk be az állami járványügyi előírásokat.

9. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, lehetőleg a ravatalozó mellőzésével.

10. Nagy létszámú zarándoklatokat, tömeges imatalálkozókat, körmeneteket még ne tartsunk.

 

Debrecen, 2021. április 09.

 Palánki Ferenc

 debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: www.dnyem.hu