szombat, május 18, 2024

Egyházközségünkben, Ajakon 2017. október 10 -én alakult meg a Mária Légió lelkiségi mozgalom. Kezdetben kisebb létszámú csoporttal tartottuk a közös imaestéket, az idén már 25 fő tartozik a légióhoz.

Szűz Mária lelkületben heti rendszerességgel, kedd esténként jövünk össze közös imádságra az ajaki plébánián. Nagy kegyelemnek tartjuk, hogy az imaórákon részt vesznek a lelki vezetőink is, Gáspár Mátyás plébános és Galsi János atya.

Az imaestéket a rózsafüzér imádságával kezdjük, majd a Kézikönyvből olvasunk fel. Azt követően megosztjuk egymással az előző hét apostolságának örömeit, majd megbeszéljük a következő hét feladatait.

Rendszeresen járunk az ország különböző helyein tartott búcsúkra, legutóbb Gyöngyösön a Magyar Mária Légiós Zászlóval vettünk részt körmeneten. Megvallva ezzel is hitünket, szeretetünket és tiszteletünket a Szűzanya iránt, kérve közbenjárását a Mária Légió elterjedését a hívek körében.

Minden évben megújítjuk fogadalmunkat: „Királynőm, Anyám egészen a Tied vagyok, s mindenem amim van, a Tied.”

Hasulyó Ferenc

a Mária Légió ajaki csoportjának vezetője

A lelkiségi mozgalomról részletesen a Magyar Mária Légió honlapján olvashatnak.

Légiós imák – TESSZERA – a segítő légiósok napi imája

Fel