szerda, június 19, 2024

Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az ad.264-26C/2019. sz. levelével 2019.04.03-án megalapította az egyházmegyében a „Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” társulást. A mozgalom egyházmegyei koordinátora Hasulyóné dr. Molnár Gizella (Ajak), lelki tanácsadója Molnár József Nyírbéltek község plébánosa. A  Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű engesztelő mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.

szeretetlangMária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja imacsoport Ajakon 2011- ben alakult meg.  Minden hónap első csütörtökön szentmisét és  engesztelő szentségimádási órát tartunk. Az országos  éves programokba bekapcsolódva  Máriapócsra (február 2.), Mátraverebély-Szentkútra (június) és Budapest-Máriaremetére (augusztus) szervezünk zarándokutakat, ahol többnyire 50 fővel veszünk részt.

A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szent Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5, 20.). A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
 
A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére. A Szeretetlángról szóló üzeneteket elsőként Kindelmann Károlyné, Szántó Erzsébet, világban élő, harmadrendi kármelita édesanya kapta 1961-től 1983-ig Jézustól és Szűz Máriától, melyeket az Úr Jézus kérésére lelki naplójában jegyzett le. A Lelki naplót 2009-ben dr. Erdő Péter bíboros egyházi jóváhagyással látta el.

Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)  -  Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani. „A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és megújul a Föld színe.” (Szl. LN, 1963.márc.24.)

„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A Sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl.LN,1964.dec.6.)

Bakos Ferencné           Hasulyóné dr.  Molnár Gizella

     
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Ha szeretnél csatlakozni, keresd a helyi imaközösségeket vagy kattints a www.szeretetlang.hu portálra.

Fel