péntek, május 27, 2022

Főoldal

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16)

A nagyböjti időben hagyomány Ajakon, hogy minden péntek este más-más közösség végzi a Keresztutat templomunkban, így volt ez február 26-án is, amikor a bérmálásra készülő diákok, majd március 5-én a katolikus iskola pedagógusai járták végig és imádkozták közösen a keresztúti ájtatosságot Galsi János atya vezetésével.

Rohanó, zajos világunkban, ahhoz, hogy Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, amely felülről és mégis belülről akar hozzánk szólni, szükségünk van „hang–böjtre”, hogy képesek legyünk figyelni a belső-felső hangra, a Lélek szavára. Csak elcsöndesedve, szemünket, fülünket böjtöltetve tudunk kapcsolatba kerülni Isten Lelkével. Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése által értjük meg igazán, hogy csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat, és ha nem tudunk lemondani arról, hogy mindent birtokoljunk, akkor nincs bennünk igazi szeretet.

A keresztút-járás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre jobban elmélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen, ha ezt megértjük, akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni, és talán képesek leszünk egymás terhét is hordozni.

Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és együtt érzünk a szenvedő Jézussal, valamint mindazokkal, akik vele együtt szenvednek, és erőt merítünk keresztjeink hordozásához. Életünk minden gondjával és örömével Jézus után indulunk...

A keresztutat végzőkért felajánlott szentmisén Gáspár Mátyás atya, intézményünk lelki vezetője homíliájában ráirányította figyelmünket tanításában arra, hogy a kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma!

Úr Jézus Krisztus, a Te keresztutad a világ számára a legüdvösségesebb úttá vált, kérünk, járd velünk a pandémia idején a keresztutat a lélek erejével, hogy mi, emberek, Isten gyermekei meg tudjuk újítani imáink által a Föld színét!

Ragány Zsuzsanna

intézményvezető-helyettes


 

 

Fel