péntek, május 27, 2022

Főoldal

Intézményünk, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde alkalmazottai, tanulói és iskolalelkészünk Gáspár Mátyás atya nevében fogadd őszinte és szeretetteljes jókívánságainkat abból az alkalomból, hogy március 15-én Áder János köztársasági elnök úr a Magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta számodra.

Mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, hogy kedves kollégánk, iskolánk hitoktatója fáradhatatlan, sokrétű szolgálata magas rangú, országos elismerésben részesült.

Kívánjuk, sokáig oktasd és neveld még a katedráról a gyermekeket és a szószékről a híveket, kérjük rád a Jóisten áldását, hogy jó egészségben és szeretetben tartson meg közöttünk téged még sok éven át.

Ajak, 2021. március 16.

Üdvözlettel és keresztényi szeretettel:

Rozinka Mihály intézményvezető

Fel