péntek, május 27, 2022

Főoldal

Intézményünk, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde alkalmazottai, tanulói és iskolalelkészünk Gáspár Mátyás atya nevében fogadja őszinte és szeretetteljes jókívánságainkat abból az alkalomból, hogy március 15-én Áder János köztársasági elnök úr a Magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Önnek.

Mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, hogy főpásztorunk és fenntartónk fáradhatatlan, sokrétű szolgálata magasrangú, országos elismerést kapott.

A Jóisten áldását kérjük Püspökatya életére és munkájára.

Kívánjuk, hogy jó egészségben és szeretetben az élő vallásosságra és az igényes tudásra még sokáig vezesse a rábízottakat.

Ajak, 2021. március 16.

Üdvözlettel és keresztényi szeretettel:

Rozinka Mihály intézményvezető

 

Fotó: Kovács Ágnes Öröm-hír

Fel