szerda, július 06, 2022

Főoldal

Tizenegy tiszta lelkű gyermek várta nagy izgalommal ezt a különleges alkalmat az ajaki Nagyboldogasszony templom udvarán álló tábori oltárnál.

2021. május 16-án valóra válhatott várva várt álmuk, hogy szívükbe fogadhatták azt, aki ,,soha-soha nem hagy el” minket.

A harmadik osztályos gyermekek egy kegyelemteljes szentmisén járulhattak először szentáldozáshoz a meghatódott szülők, rokonok és az ajaki plébánia nagy családjának társaságában, betartva az érvényes járványügyi előírásokat.

A mai ünnepi szentmisén az elsőáldozók megújították a keresztelésükkor a szüleik és a keresztszülők által tett fogadalmukat, megvallották hitüket és ígéretet tettek, hogy a katolikus egyháznak hű gyermekei lesznek. A szülői áldás minden jelenlévőt felemelő érzéssel töltött el.

Minden a nagy találkozásról szólt: az oltáron a szép virágdíszítés, „a kis angyalkák” templomköszöntője és a hálaadás, a köszönet szavai.

Köszönet és hála a szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, Gáspár Mátyás és Galsi János atyának a gyermekek keresztény nevelésért, a támogatásért a készületben. Segítették a gyerekeket, hogy találkozásuk Jézussal, az Oltáriszentségben való részesülés örömteli és maradandó élmény lehessen.

A fotókat Brencsák Miklós készítette, köszönjük!

Ragány Zsuzsanna

intézményvezető-helyettes


 

Fel