szerda, július 06, 2022

Főoldal

„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke 39 fiatal kereszténynek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét ünnepi szentmise keretében pünkösdöt követő hétfőn, május 24-én, Ajakon. Ebből 14 leány és 14 fiú az ajaki egyházközség tagja, 11 fiatal pedig az anarcsi és nyírtassi egyházközséghez tartozik. A szentmisét a főpásztor mutatta be a Nagyboldogasszony- templom udvarán, amelyen jelen voltak: Gáspár Mátyás plébános, Galsi János atya, Zuró József parókus, Zubály Lajos napkori plébános.

A római katolikus hívek mellett a görög katolikus testvérek is szép számmal vettek részt a szentmisén, amelynek kezdetén az egyházközség testületi tagjai megújították fogadalmukat, a főpásztor megköszönte áldozatos munkájukat, majd megáldotta őket.

Ezt követően Gáspár Mátyás az ajaki, a nyírtassi és az anarcsi egyházközségek plébánosa kérte a püspök atyát, hogy a bérmálás szentségében részesítse a fiatalokat.

Palánki Ferenc szentbeszéde első részében Ádám és Éva történetén keresztül mutatta be, hogy milyen Isten nélkül élni. Ma is sokan élnek így, egymásra mutogatva, ahelyett, hogy magukba néznének. Ennek következménye, hogy megtörik a harmónia. Jézus,  aki megmutatta azt az ős szeretetet, melyet az Atya irántunk táplál, azért jött el hozzánk, hogy visszaállítsa ezt a harmóniát. Az Isten előbb ajándékot ad és utána a küldetést. Az első ajándéka a létezésünk. Mielőtt keresztre feszítették, nekünk adta az utolsó vacsorán az Eucharisztia ajándékát, melyből táplálkozhatunk. „Minden forrásom belőled fakad" (Zsolt 87,7) -ez az őszi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is az alapgondolata.

A másik ajándék a Szentlélek – folytatta elmélkedését püspök atya. Az Isten Lelke tesz képessé arra, hogy minden jót megtegyünk, hogy azt a forrást, mely Isten szívéből fakad és eljut hozzánk, képesek legyünk továbbadni embertársainknak. Szűz Mária gyönyörű példája mutatja, hogy amikor az angyal megszólította őt, azt mondta neki, hogy a Szentlélek száll le rá, és neki az lesz a dolga, hogy világra hozza Jézust, az Isten szeretetét. Nem ez lenne mindannyiunk dolga? – tette fel a kérdést a szónok.

Fogadjuk be a Szentlélek ajándékait, Isten szeretetét, és a szeretet útján járva találjunk rá Isten akaratára, mert Ő tudja, mi a legjobb nekünk. Akkor leszünk igazán boldogok, ha megtesszük azt, amit Isten nekünk feladatul szabott. „Csak akkor találod meg önmagad, ha a másik boldogabb.” Találjunk rá az isteni forrásra, az élet vízére, merítsünk belőle, és adjuk tovább embertársainknak, családtagjainknak, szeretteinknek.

Minden szolgálat, amit Isten nevében másokért végzünk, örök életet érdemel – fejezte be homíliáját Palánki Ferenc megyéspüspök atya.

Ezt követően a bérmálás szentségének vételére felkészült fiatalok megújították a keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, ezáltal felnőtt kereszténnyé lettek.

A szentmise befejező részeként megáldotta és megszentelte a bekeretezett bérmálási emléklapokat, melyek egyben szentképek is, amit a hagyomány szerint a bérmálkozók otthonaikban a falon helyeznek el.

A szertartás fényét emelte a helyi katolikus iskola énekkara és az Angyalkák kórusa.

Szöveg és fotó: Hasulyóné Rutkai Éva

 

 

Fel