hétfő, január 17, 2022

Főoldal

Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét ebben az évben június 6-án ünnepeljük. Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás.

Az ünnepi szentmisét a plébánia udvarán tartottuk meg, a virágban pompázó szabadtéri oltárnál, melyet Gáspár Mátyás plébános atya, Zuró József parókus atya és Galsi János plébános atya celebrált.

Az Eucharisztia ünnepén a római katolikus és a görögkatolikus egyház hívei is szép számmal jelen voltak, tanúságot téve a hitükről.
Az ünnepi liturgiát körmenet követte, amely a hagyományainkhoz híven Ajak város utcáit jártuk végig az Oltáriszentséggel. A körmenet útvonala mentén a zöld ágakból készített négy sátort ( a négy égtáj felé ) állítanak fel a szentek képeivel, szobraival, hogy a körbehordozott Oltáriszentséget, az imákat és az áldást méltóképpen fogadhassák a hívek. A négy sátor gyönyörű virágokkal volt feldíszítve, melyeknek oltárain méltó helyet kapott az Oltáriszentség. Az oltárok előtt elhangzott egy-egy szentírási rész, majd az atyák az Oltáriszentséget a négy égtáj felé mutatva áldást adtak, kérve a Jóistent, hogy őrizzen meg bennünket minden bajtól, természeti csapástól.
A megáldott virágokból mindenki vihetett haza, hogy egész évben emlékeztesse a híveket Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére.

Az elsőáldozók az úrnapi körmeneten a szentségi Jézus előtt haladtak és virágszirmokat hintettek az útra.

Hála és köszönet a szolgálatért Mindenkinek, akik az Úrnapi szentmisén és körmeneten részt vettek!

Köszönet és hála a gyönyörű sátrak elkészítéséért, díszítéséért, az áldozatos munkáért a családoknak és az Őket segítőknek, valamint az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola valamennyi dolgozójának!

Sátrak:

1.Takács-kereszt: A Takács család valamennyi tagja

2.Kovács Ferenc és családja

3.Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola dolgozói és gyermekei

4.Szkiba Sándorné és családja

 

Takács Károlyné

Fel