hétfő, január 17, 2022

Főoldal

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!”

Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt ajaki római katolikus templomban, a római és a görögkatolikus hívekkel közösen augusztus 08-án ünnepeltük védőszentünk, Szűz Mária mennybevételét, Nagyboldogasszony napját, a legfontosabb Mária-ünnepet. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Szűz Máriánál teljessé vált a hit útja: egész élete során hitt Istenben. Szűz Mária példája arra tanít, hogy az embernek testestül-lelkestül van végső célja, s ez a cél Istenben, Istennél van. A virágokkal díszített tábori oltárnál Gáspár Mátyás plébános atya mutatott be ünnepi szentmisét, melyen Zuró József főesperes parókus atya, az anarcsi Kovács Róbert parókus atya és Galsi János plébános atyák is szolgáltak.

Az ünnepi szentmisén velünk együtt adtak hálát az Ajakon táborozó, Ajaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és testvér egyesületei: Nagybajom és Gyergyószárhegy önkéntes tűzoltói.

A búcsúi szentmise a Mária Légió által készíttetett Szeplőtelen Szűzanya szobrának a megszentelésével és a megáldásával kezdődött, amely az ajaki származású Takács Miklós fafaragó művész csodálatos alkotása. Isten áldja a munkájáért és áldása kísérje életét!

Kovács Róbert atya prédikációjában kiemelte a két évszázad előtti templomépítés nehézségét, valamint a lelki templomunk tégláinak összegyűjtésére hívta fel a hívek figyelmét.

Az ünnepi liturgiát körmenet követte Ajak város utcáin, ahol a házak virágokkal díszített ablakai előtt elindult a körmenet a kereszttel és lobogókkal az élen. A két Mária szobor és a görög kép is útra kelt az ajaki népviseletbe öltözött Máriás lányok vállán. A rózsafűzért vivő asszonyok követték őket, majd az egyházak elöljárói az Oltáriszentséggel a kezükben, majd a nagy számban megjelent hívekkel együtt imádsággal, énekekkel vettünk részt a körmeneten.

Hála és köszönet Mindenkinek, akik a Nagyboldogasszony napi búcsún szolgáltak és részt vettek!

Takács Károlyné

Intézmény-egység vezető

 

 

Fel