szerda, július 06, 2022

Főoldal

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer.”  (Jak 5,14-15)

A hét szentség közül az egyik egész különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat, ez a betegek kenete. Amikor az ember élete veszélybe kerül - akár betegség, akár az idős kor miatt -, fontos, hogy a szenvedő testi-lelki enyhülést nyerjen Istentől.

Az Idősek világnapjához kapcsolódóan Ajakon október 2-án, szombaton a 14 órai szentmisén vehették fel a betegek szent kenetét azok, akik erre felkészültek.

A betegek szentsége kiszolgáltatásakor imádság közben a homlok és a kezek megkenése történik a szentelt olajjal: 

„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével! Szabadítson meg téged bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan! Amen.”

Az ünnepi szentmisén a betegek kenetét a Demecserből hozzánk érkezett Varga Lóránt atya, Gáspár Mátyás plébános úr és Galsi János atya szolgáltatták ki.

A betegek kenete a bűnbocsátó hatás mellett vigasztalást, békét és erőt ad, megerősít a hitben, a betegeket szenvedésükben szorosabban összekapcsolja Jézus Krisztussal. Isten életünk minden helyzetében velünk van, és felajánlja segítségét, kegyelmét. Ott is, ahol különösen fenyegetettnek érezzük magunkat: a betegség okozta gyöngeségben.A betegség, és annak türelmes elviselése – noha az ember sokszor lázad ellene –, más embertársaink lelki segítésének eszköze is. 

Az Ajaki Szent István Karitász csoport tagjai tevékenyen bekapcsolódtak az ünnepi előkészületekbe. Azokat a beteg és idős embereket, akik egyedül nem tudtak volna eljutni a szentmisére, autóval hozták el a templomba. A betegek, öregek látogatása a közösségünk ismertetőjele. A karitatív gondozáson túl a betegeknek lelki erőre és vigaszra is szükségük van. A szentmise után egy kis beszélgetés mindenkinek jól esett, a szerény agapén megkínáltuk a jelenlévőket teával és süteménnyel, amit a karitász csoportunk tagjai sütöttek. 

Az ajaki katolikus iskola 7. osztályos gyerekcsoportja – akik bérmálkozásra készülnek – is segített nekünk az előkészületben, megterítették az asztalt, a misén szolgálatot vállaltak, a szentség kiszolgáltatásakor szentképet ajándékoztak, szentmise után pedig a vendégek kínálásában is részt vettek. Köszönjük az önzetlen segítségüket!

Hálásan köszönjük, hogy a Nagyboldogasszony templomban együtt lehettünk ezen a napon is, a jó Isten áldását kérem mindannyiunk életére!

Ragány Istvánné

    karitász tag


 

Fel