szombat, május 18, 2024

Főoldal

Az Ajaki Római Katolikus Egyházközség és Ajak Város Önkormányzata meghívására Franz Scharl, a Bécsi Főegyházmegye segédpüspöke és a Stockerauból érkező karitász csoport 2018. 08. 24-én Ajakra látogatott.

A vendégek az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményét is megtekintették, mely egy évvel ezelőtt lett egyházi fenntartású. Majd a Polgármester úr hívta meg a csoportot hivatalába, röviden bemutatta a települést, és Ajak címerét. Szerény ajándékozások után a csoport tovább indult Máriapócsra, Gáspár Mátyás plébános és az ajaki hívek kíséretében. Az osztrák és ajaki hívek kereszttel és zászlókkal vonulva, imádkozva, énekelve értek a pócsi kegytemplom elé, ahol Franz Scharl segédpüspök, Bosák Nándor a debrecen-nyíregyházi nyugalmazott püspök és a diakónusok fogadták őket.
A kegytemplomban Bosák Nándor püspök atya ünnepi szentmisét mutatott be. Köszöntötte a zarándokokat, különösen nagy szeretettel a főtisztelendő Franz Scharl püspök atyát, akihez régi baráti kapcsolat fűzi, és aki már nem először jár Máriapócson.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya Szentbeszédét a zarándoklás jelentőségével kezdte:
„A zarándoklat ősi és ma is kedvelt szokás a keresztények között, ősi katolikus megfogalmazással: testvéreinkkel Máriához jövünk, Máriával Jézushoz és Jézussal az Atyához. Ma itt a Máriapócsi Szűzanya lesz az útikalauz.” A püspök atya ismertette a könnyező Mária kegykép történetét, majd a Szűzanya együttérző szeretetéről beszélt, mintha ennek a népnek akarta volna különleges módon kifejezni az együttérzés és bizalom lelkületét. Végül jókívánságait fejezte ki a vendégeknek, és kérte, hogy ebben az adakozó, szeretetet osztó és a szeretetet továbbadó lelkületben erősödjenek meg és ezt vigyék haza, gazdagítva közösségüket.
A szertartásba a Stockerauból érkező hívek is bekapcsolódtak, német nyelven imádkoztak, énekeltek, ezzel is színesítve a szentmisét.
A következő napon, 08. 26-án, vasárnap Franz Scharl püspök atya német nyelven mutatott be szentmisét az ajaki római katolikus templomban. A szertartás kezdetén Gáspár Mátyás atya köszöntötte a főtisztelendő püspök atyát, a vele érkező karitász csoportot, örömét kifejezve, hogy megtisztelték egyházközségüket a látogatásukkal. A püspök beszédét tolmács fordításában hallhatták a nagy számban megjelent hívek.
„ Itt vagyunk az Isten házában és a kérdés ma is az, kicsoda valójában Jézus?” — Tette fel a kérdést a püspök atya. „Erre a kérdésre mi szabad akaratunkból válaszolhatunk. Jézus nem köt kompromisszumokat abban, hogy kicsoda ő, ki vagyok én. Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor az a kérdés, hogy mit, vagy Kit fogadunk: kenyeret, vagy Jézus Krisztus testét, és ennek megválaszolása hatással van az életünkre. Ami itt találkozik, az a Mennyei Atya nagyvonalúsága és az ember szabad akarata, amit a Szentlélek tesz élőbbé.”
Majd az osztrák főpásztor a Szentlélek erejének hatásáról szólt, hogy akkor hatékony, ha az emberek befogadják Jézus Krisztust. Mint mondta, Isten ott hat, ahol nem is gondolnánk, ahol az emberek nem is számítanak rá. Jézus az, aki erőssé tesz bennünket az életünkben, mindenkit a saját feladata során.

Mr. Kronberger és Mr. Hochfelsner Karl vezetésével a d. LIONS CLUB Kreuzensteinből, a karitász csoport pedig Stockerauból érkezett. A csoporttal való kapcsolata a településnek az ajaki kötődésű, M. Kovács Bélánénak (Irma néninek) köszönhető, aki már 30 éve végzi karitatív munkáját ebben a közösségben. Néhány évvel ezelőtt megszűnt a Jézus Szíve Nővérek által üzemeltetett gyermektábor Ernstbrunn-ban, amelyet támogatások hiányában nem tudtak fenntartani. Annak bútorzatát, székeket, asztalokat, padokat, játékokat, szobrokat Ajak városának adományozták. A bútorok és játékok felújítás után a helyi iskolába, óvodába kerültek. Az adományozás évében épült a római katolikus templom kápolnája, még nem volt berendezve, így a padok is méltó helyre kerültek. A Szűz Mária szobrot pedig a plébánia udvarán helyezték el.
Az egyházközség az önkormányzattal együtt, közösen látta vendégül ezen a hétvégén a püspök atyát és a vele érkező karitász csoportot. Az ajakiak ezzel a meghívással és szívélyes vendéglátással köszönték meg az adományokat, a jövőben pedig tovább szeretnék erősíteni kapcsolatukat a karitász csoporttal.

Kép és szöveg: Hasulyóné Rutkai Éva

Forrás: www.dnyem.hu

 

Fel