csütörtök, június 08, 2023

Főoldal

Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét ebben az évben június 19-én ünnepeljük. Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás.
Az ünnepi szentmisét a plébánia udvarán tartottuk meg, a virágban pompázó szabadtéri oltárnál, melyet Galsi János atya, Gáspár Mátyás plébános atya, és Zuró József parókus atya celebráltak. Az Eucharisztia ünnepén a római katolikus és a görögkatolikus egyház hívei is szép számmal jelen voltak, tanúságot téve a hitükről.
Az ünnepi liturgiát körmenet követte, amely a hagyományainkhoz híven Ajak város utcáit jártuk végig az Oltáriszentséggel. A körmenet útvonala mentén a zöld ágakból készített négy sátort (a négy égtáj felé) állítanak fel a szentek képeivel, szobraival, hogy a körbehordozott Oltáriszentséget, az imákat és az áldást méltóképpen fogadhassák a hívek. A négy sátor gyönyörű virágokkal volt feldíszítve, melyeknek oltárain méltó helyet kapott az Oltáriszentség. Az oltárok előtt elhangzott egy-egy szentírási rész, majd az atyák az Oltáriszentséget a négy égtáj felé mutatva áldást adtak, kérve a Jóistent, hogy őrizzen meg bennünket minden bajtól, természeti csapástól.
A megáldott virágokból mindenki vihetett haza, hogy egész évben emlékeztesse a híveket Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére.
Az elsőáldozók az úrnapi körmeneten a szentségi Jézus előtt haladtak és virágszirmokat hintettek az útra.
Hála és köszönet a szolgálatért Mindenkinek, akik az Úrnapi szentmisén és körmeneten részt vettek!
Köszönet és hála a gyönyörű sátrak elkészítéséért, díszítéséért, az áldozatos munkáért a családoknak és az Őket segítőknek, valamint az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola valamennyi dolgozójának!
Sátrak:
1.Takács-kereszt: A Takács család valamennyi tagja és a szomszédok
2.Kovács Ferenc és családja
3.Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola dolgozói
4.Szkiba Sándorné és családja
 
Takács Károlyné

Intézményegység vezető

Képek az alábbi linken elérhetőek: itt...

 
 
 
Fel