szerda, szeptember 27, 2023

Főoldal

SZENTKRISTOFDIJ

Takács Károlyné az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde tagintézmény vezetője, 2022. december 7-én a Belügyminisztérium Márványaulájában vette át a dr. Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott igen előkelő és megtisztelő díjat.

 

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a díjátadón hangsúlyozta: „a Szent Kristóf Díjat olyan személyiségek kaphatják, akik hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében, a gyermekvédelem, a gyermek- és ifjúságügy területén emelkednek ki tevékenységükkel”.

Takács Károlyné a 45 éves pályafutása alatt mindig gyermekekkel és a gyermekekért dolgozott. 2012-től vezetője Ajak város egyetlen óvodájának és bölcsődéjének. Kreatív személyiségét áthatja az empátia, a rábízottak iránti elkötelezettsége. A helyi és a tágabb hagyományokra épített keresztény értékrend alapján, a gyermeket értéknek, a szülők számára a boldogság forrásának tartja.

A különleges bánásmódot igénylő tehetségígéretek vagy a hátrányokkal küzdő gyermekek nevelése, integrációjuk segítése jellemzi a mindennapokban. Szakmai hitvallása szerint, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítését tartja szem előtt. A velük való foglalkozás során a differenciáló és egyéni bánásmódot vallja célravezetőnek és ezt az új nevelési és tanulási trendek beépítésével is támogatja.

Példamutató szakmai elhivatottsága kisugárzik a munkatársaira és az intézménnyel kapcsolatban állókra.

A jövőre mutatóan kiemelten fontosnak tartja a szakember utánpótlás kinevelését, a megfelelő szintű gyakorlati képzés megvalósítását. Részt vesz az óvónők és a csecsemő és kisgyermeknevelők gyakorlati oktatásában, tudását és tapasztalatait átadja az új nemzedék számára. Gyermekvédelmi feladatai közé tartozik a hozzá forduló családok segítése, útbaigazítása, támogatásuk ügyeik intézésében.

Munkássága által megújult a gyermekek intézményi környezete, tárgyi feltételrendszere, bővültek az óvoda, bölcsőde, családi programok és szolgáltatások lehetőségei. A szülőket, és az intézménye erőforrásait is mozgósítva szép és fejlesztő környezetet alakított ki, melyben korszerű és eredményes gyermeknevelő munka folyik.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és az intézmény valamennyi munkatársa nevében szívből gratulálunk a méltán megérdemelt kitüntetéshez és azt kívánjuk, hogy adjon neki a Jóisten erőt, egészséget és sok áldást még az életében!

Rozinka Mihály

intézményvezető

Forrás: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fel