szerda, április 17, 2024

Főoldal

Ferenc papa latogPalánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök elrendeli, hogy Nagyböjt II. vasárnapjától minden szentmise végén (a záró áldás előtt) imádkozzunk a pápalátogatásra készülve. Az imádságot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tett közzé erre a célra. 

 

Mint ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának – egyházmegyénk oldalán is megjelent – közleményében olvashattuk, a Szentatya, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–30. között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl.
Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

Az apostoli látogatás hivatalos programja ITT olvasható.
A pápalátogatásról a későbbiekben további részleteket is közlünk.

Forrás: www.dnyem.hu

Dr. Törő András püspöki irodaigazgató/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Fotó: Szabó Dávid – Ferenc pápa magyarországi látogatása, NEK, 2021

Fel