szerda, április 17, 2024

Főoldal

urnapja 2023 Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét ebben az évben június 11-én ünnepeltük. Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás.

Az ünnepi szentmisét a plébánia udvarán tartottuk meg, a virágban pompázó szabadtéri oltárnál, melyet Galsi János atya, Gáspár Mátyás plébános atya, és Zuró József parókus atya celebráltak. Az Eucharisztia ünnepén a római katolikus és a görögkatolikus egyház hívei is szép számmal jelen voltak, tanúságot téve a hitükről.

 

Az ünnepi liturgiát körmenet követte, amely a hagyományainkhoz híven Ajak város utcáit jártuk végig az Oltáriszentséggel. A körmenet útvonala mentén a zöld ágakból készített négy sátort (a négy égtáj felé) állítanak fel a szentek képeivel, szobraival, hogy a körbehordozott Oltáriszentséget, az imákat és az áldást méltóképpen fogadhassák, a hívek. A négy sátor gyönyörű virágokkal volt feldíszítve, melyeknek oltárain méltó helyet kapott az Oltáriszentség. Az oltárok előtt elhangzott egy-egy szentírási rész, majd az atyák az Oltáriszentséget a négy égtáj felé mutatva áldást adtak, kérve a Jóistent, hogy őrizzen meg bennünket minden bajtól, természeti csapástól.

A megáldott virágokból mindenki vihetett haza, hogy egész évben emlékeztesse a híveket Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére.

Az elsőáldozók az úrnapi körmeneten a szentségi Jézus előtt haladtak és virágszirmokat hintettek az útra.

Hála és köszönet a szolgálatért Mindenkinek, akik az Úrnapi szentmisén és körmeneten részt vettek!

Köszönet és hála a gyönyörű sátrak elkészítéséért, díszítéséért, az áldozatos munkáért a családoknak és az Őket segítőknek, valamint az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola valamennyi dolgozójának!

Sátrak:

 Takács-kereszt: A Takács család valamennyi tagja és a szomszédok

 Kovács Ferenc és családja

 Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola dolgozói

 Szkiba Sándorné és családja

 

Takács Károlyné

 

 

Fel