szerda, április 17, 2024

Főoldal

Sz K-"Jöjjetek, Atyám áldottai... beteg voltam és Ti meglátogattatok..."-

Ajaki gyerekek és fiatalok szívhez szóló előadással jelenítették meg napjainknak igen aktuális üzenetét: Isten eljön és magához ölelve minket beragyogja az emberi fájdalom misztériumát. Ő velünk van minden szenvedésünkben, a legmélyebb magányunkban is elkísér minket. Így szól: "Sokat érsz a szememben, drága vagy nekem, és én szeretlek téged." Személyesen hív meg mindannyiunkat, hogy mi is úgy szeressünk, mint Ő.


"Boldog, aki gondol a szükölködőre és  szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján." Jézus az Ő békéjét ajándékozza, mely lehetővé teszi a szívünknek, hogy reménnyel telten nézzünk a világba -támogatván abban, hogy mi magunk is a béke építőiként éljünk.

Az ünnepi Szentmisét bemutatva, Csapó Márton atya ebben erősítette meg a híveket: nem kell nagy vagy különleges embernek lenni ahhoz, hogy szentekké legyünk. Isten mindenkit hív az életszentségre, a Vele való bensőséges kapcsolatra, melyből minden jó származik...

Hálatelt szívvel köszönjük meg a Jóistennek ezt a csodálatos estét:
Gáspár Mátyás Plébános atyának a befogadásáért, támogatásáért; Meghívott vendégeinknek s minden kedves testvérünknek, kik megtiszteltek minket jelenlétükkel;
a csodálatos fiataljainknak, gyermekeknek, kik lelkesen, szorgalmasan készülve, ily' lélekfelemelő élményben részesítettek mindannyiunkat. És végül, de nem utolsó sorban, HÁLÁS KÖSZÖNET minden kedves barátunknak, jótevőnknek, akik odaadó segítségükkel nagyban támogatták e szép ünnepi együttlétünket! A Jóisten áldja meg és jutalmazza meg bőségesen mindannyiukat Szívének nagylelkűségével!

Laura nővér

 

 

Fel