szerda, április 17, 2024

Főoldal

Templom megaldasaPalánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisén áldotta meg a külsőleg és belsőleg felújított ajaki Nagyboldogasszony-templomot július 28-án. A templommegáldás egy hármas ünnepségsorozatnak volt a része, hiszen a településen Nemzetközi Keresztény Egyházi Találkozót tartottak, valamint Ajak város fennállásának 10. évfordulóját ünnepelték.

A település rangos eseményén jelen voltak: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Bíró Barna Botond, a Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanács elnökségi tagja, Hargita Megyei Tanácsának alelnöke, Gáspár Mátyás, az ünnepelt egyházközség plébánosa, Ajak város felekezeti képviselői, a Szent Kamill Leányai szerzetesrend nővérei, dr. Ragány Adrienn, Ajak polgármestere, a térség polgármesterei, a testvértelepülések: Császlóc, Hyzne, Nagydobrony, Tiszacsernyő és Halmi polgármesterei és a velük érkező delegációk, és más világi méltóságok.

 DSC7259

 A szentmise elején Gáspár Mátyás, az egyházközség plébánosa köszöntötte az ünneplő egyházközséget és a vendégeket. A római katolikus hívek nevében hálát adott elsősorban a Jóistennek a templom szinte teljes külső belső felújításáért, köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a határon átívelő pályázat lebonyolításában, ennek keretében a templomfelújítási munkálatokban, valamint az ajaki hívek összefogásáért, amelynek köszönhetően saját erőből újították fel a belső berendezéseket: újrafestették a szobrokat, a padokat, korszerűsítették a hangosítást, a fűtést és kicserélték a villamoshálózatot.

 DSC7270

 Mátyás atya utalva a városi rendezvényre elmondta, 10 évvel ezelőtt ebben a templomban áldották meg a várossá lett Ajak városkulcsát. Az azóta eltelt évek alatt sok minden történt mind Ajak, mind az egyházközség életében, amely megerősítette az együttműködésüket. A város iskoláját, óvodáját és bölcsődéjét egy intézményben egyesítve a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vette át, a régi plébánia épületében pedig megkezdte áldásos működését a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség.
A várossá avatás 10. évfordulójára készülve döntöttek úgy dr. Ragány Adrienn polgármesterrel, hogy ez a nap közös ünnep lesz erősítve az egyházak, a lakosság, az intézmények összetartozását.

 DSC7418

 „Boldog az a nép, amelyik tud ünnepelni. Ezt mutatjuk meg, hogy mi Ajakon, ebben a 30 éves egyházmegyében tudunk ünnepelni, mert ott van az öröm a szívünkben. Ez abból fakad, hogy eljutott hozzánk Isten szava, élő igéje, amely átalakít, átformál bennünket, hogy az életünk gyümölcsöző legyen” – kezdte elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmisén, majd Madách Imre, Az ember tragédiája című művének egy mondatát idézte, amellyel gyakran találkozhatunk ballagási meghívókon is, és őt is mindig szíven találja. „Karod erős, szíved emelkedett, végtelen a tér, mely munkára hív, s ha jól ügyelsz egy szózat zeng feléd szüntelenül, mely visszaint és emel, csak azt kövesd!”

 DSC7400

 „Ez egy olyan végtelen szózatról szól, amely szüntelenül hozzánk érkezik. Ha figyelünk rá és követjük, akkor fölemel bennünket. Ez a végtelen szózat az evangélium üzenete. Isten szólni akar mindannyiunkhoz, és rajtunk múlik, hogy mennyire nyitjuk meg a szívünket, vagyis – ahogy Jézus evangéliumi példázatának magyarázatából tudjuk –, hogy milyen talajra hull az isteni ige, az isteni szó.  Ez a talaj a szívünk. Hogyan készítjük elő? Vajon az isteni mag a keményszívűségünk talajára hullva hogyan tudna termést hozni?  A felületességünk miatt talán a fülünkkel meghalljuk, de már a szívünkhöz nem jut el.  Vagy vannak rendezetlen ragaszkodásaink az evilági dolgokhoz, és a gazdagság is nagyon sokszor elfojtja bennünk a jót. Tudunk-e jót tenni? Készek vagyunk-e életre váltani az evangéliumot, mert az isteni üzenet nemcsak információt közvetít, nemcsak  informatív, hanem performatív, nemcsak informál, tanít, hanem átalakít, átváltoztat.  És ha ez az üzenet valóban elér a szívünkig, akkor ez a változás ott van az életünkben.

 DSC7250

 Milyen jó, hogy szépen megújult ez a templom, ahol Isten élő igéje szól. Isten üzenetét halljuk, felfoghatjuk, amikor eljövünk ide, van rá időnk, hogy megfontoljuk, a szívünkbe fogadjuk, miként a Szűzanya tette. Szent Lukács azt írja, hogy Mária a szívébe fogadta a Jézusról szóló és Jézustól elhangzó szavakat, és gyakran el-elgondolkodott rajta.

Így lesz gyümölcsöző a mi szívünkben is Isten üzenete, szava, ha ebben a szép templomban is mindig ilyen sokan lesznek ezt az üzenetet fontolgatva. Hiszen a templom szépsége nem a falak, az oltár, a színes üvegablakok, hanem a nyitott szívű hívek. Ha tele van nyitott szívvel a templom, akkor egyszerűen megtapasztalhatjuk azt a csodát, hogy a halandót elnyeli az élet. Ez az örök élet, az Istennek az üzenete, a szava, amely ott van a szívünkben és akkor hitelesen tudjuk továbbadni embertársainknak, életünkkel, szavainkkal tanúságot tudunk tenni, hogy Isten szava által szíven talált emberek vagyunk” – fogalmazott elmélkedésben a főpásztor.

A szentmisét követően Ajak várossá nyilvánításának 10. évfordulójára rendezett programsorozat nyitóünnepségét tartották a templomban.

 DSC7412

 Soltész Miklós államtitkár megköszönte a hatalmas összefogást, amelynek eredményeképpen egészségügyi intézmény, templomok újulhattak meg a térségben és határon túl.
Az államtitkár a keresztény hit megtartó erejéről beszélt, ehhez egy, a közelmúltban történt személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel.  Meghívásra Kazahsztánba érkezett néhány napra, ahol egy Lengyelországból származó kazahsztáni atya, jelenleg már érsek fogadta őt. Ez az ország harmincszorosa Magyarországnak. Bármerre néz az ember, több ezer km-en keresztül csak sztyeppe van. Ebben az országban van egy kicsiny falu, ahová Sztálin a 30-as években többségében lengyeleket, kisebbségben németeket telepített, és túlélték azt az iszonyatos időjárást is, ami nyáron sokszor + 50, télen pedig – 40-50 Celsius-fokot jelent. Se egy fa, se kő, csak a sztyeppe van, és víz is csak nagy ritkán. Az államtitkár feltette a kérdést, mi volt az, ami ezeket az embereket – kiszakítva őket az évszázados körülményeikből, rokoni, baráti kapcsolataikból, ősök sírjától –, mégis megőrizte. Semmi más, mint a katolikus keresztény hitük.
Közel egy évszázaddal az után, hogy elüldözték őket, a katolikus hit, a kereszténység megtartotta őket.
„A hitet nem hagyjuk!  Ez fog minket megtartani. Nem lesznek már nagyhatalmak, és azok sem lesznek, akik úgy gondolják, hogy irányíthatják a népeket, fölülírhatják sorsukat, de azok az emberek itt lesznek, akik a mi leszármazottaink, unokáink,  dédunokáink, akik tovább fogják vinni ennek a térségnek, nemzetnek, közösségnek az erejét is” – fogalmazott Soltész Miklós.

 DSC7414

 Baracsai Endre alelnök értékről, örökségről, összetartozásról beszélt, példaként megemlítve Ajak városát és benne az egyházi közösségeket. Az örökséget mindig vinnünk kell magunkkal, amelyet otthonról hoztunk szüleinktől, nagyszüleinktől. A református politikus szintén egy személyes történetet hozott. Állandóan magával hordja azt az énekeskönyvet, amelyet még a nagyapjától kapott, aki azt az ő nagymamájától örökölte. Életét meghatározza az énekeskönyvben, a törődött kezű parasztasszony által vésett sor: „Légy hű mindhalálig és elnyered az élet koronáját!”

Baracsai Endre a közelmúltban Tiszakerecsenyben volt egy istentiszteleten. Az úrvacsoraosztáskor mindenki kapott egy igét, és ő ugyanazt a mondatot kapta, amely az énekeskönyvben szerepel.
Ez megerősítette őt abban, hogy az az örökség továbbadása nemcsak üres frázis, hanem végig kell hogy kísérjék életünket.

 DSC7417

 Dr. Ragány Adrienn polgármester beszédében többek között elmondta, több mint 3600 ajaki büszke a 2013-ban kapott városi címre. Az elmúlt évek is igazolták, hogy megőrizték identitásukat, olyan úton haladtak, amelyen megtartották a település falusias jellegét, értékeit, szokásait, hagyományait, de lépést is tartottak és tartanak a fejlődés vívmányaival. „Ajak város lakosai az évek során megmaradtak olyannak, amilyenek mindig is voltak: szorgalmas, dolgos, istenfélő és vendégszerető embereknek. Összefogással és együttműködéssel olyan dolgok megvalósítására vagyunk képesek, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek. A város épül és szépül, és ez a folyamat folytatódik. Jó itt lakni és ide hazatérni” – fogalmazott a polgármester.

A megnyitó az egyházmegyei általános iskolában agapéval és kötetlen beszélgetéssel folytatódott, ahol további köszöntő beszédek hangzottak el.

Fotó: Hasulyóné Rutkai Éva
sajtómunkatárs

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás:dnyem.hu

Fel