szombat, május 18, 2024

Főoldal

nboldogasszonyA Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt ajaki római katolikus templomban, a római és a görögkatolikus hívekkel közösen augusztus 6-án vasárnap ünnepeltük védőszentünk, Szűz Mária mennybevételét, Nagyboldogasszony napját, a legfontosabb Mária-ünnepet. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Szűz Máriánál teljessé vált a hit útja: egész élete során hitt Istenben. Szűz Mária példája arra tanít, hogy az embernek testestül-lelkestül van végső célja, s ez a cél Istenben, Istennél van.

 A virágokkal díszített tábori oltárnál az ünnepi szentmisét Varga Lóránt Demecser plébánosa celebrálta, amelyen szolgálatot teljesítettek Zuró József főesperes parókus atya, az anarcsi Kovács Róbert parókus atya, Gáspár Mátyás és Galsi János plébános atyák is.

Leskovics András lovag úr megajándékozta a római katolikus templomot a Magyar Szent Korona kicsinyített másolatával, amelyet az atya a szentmise elején megáldott, majd a szentmise végén a templomban elhelyezésre került.

Az ünnepi liturgiát körmenet követte Ajak város utcáin, ahol a házak virágokkal díszített ablakai előtt elindult a körmenet a kereszttel és a lobogókkal az élen. A két Mária szobor és a görög kép is útra kelt az ajaki népviseletbe öltözött Máriás lányok és a Légiós asszonyok vállain. A rózsafüzért vivő asszonyok követték őket, majd az egyházak elöljárói az Oltáriszentséggel a kezükben, majd a nagy számban megjelent hívekkel együtt imádkozva, énekelve vettünk részt a körmeneten.

Hála és Köszönet Mindenkinek, akik a Nagyboldogasszony-napi búcsún szolgáltak és részt vettek!

„Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,

nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:

Magyarországról, Édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.”

Takács Károlyné

Fel