szerda, június 19, 2024

Főoldal

lelkinap

"Tisztább lélekkel a feltámadás ünnepét várjuk …"

A lelkinapot az ajaki Nagyboldogasszony Plébániatemplomban kezdtük, Jézus kereszthalálára emlékeztünk és a békéért imádkoztunk, amikor a „Gyermekek keresztútja a békéért” állomásait jártuk végig gondolatban.

Intézményünk lelki vezetője, Gáspár Mátyás atya celebrálta a szentmisét, melyen katolikus iskolánk minden tanulója és pedagógusa részt vett.

 

Bűnbánat és szentgyónás, erre is volt lehetőség a lelkinapon, Zuró József főesperes-parókus és Gáspár Mátyás atya szolgáltatta ki ezt a szentséget a tökéletességre törekvők számára.

Nagykedd délután folytatódik a lelkinap a csoportokban a tanító nénik és az osztályfőnökök irányításával, ahol az egymásra figyelés, jóság, szeretet lengi körül az iskolát…

A lelki nap a felnőtteknek, pedagógusoknak is jelent egy kis megállást, elgondolkodást, lelki feltöltődést és koncentrált Istenre figyelést, itt a húsvét előtt.

A lélek rendje nagyon fontos, hogy közelebb kerülhessünk a húsvét misztériumához.

Közeleg az ünnep, amikor Jézus feltámadását ünnepeljük, lassan a helyére kerül minden, ha megállunk és a valóban lényeges, fontos dolgokra figyelünk.

Megtisztult lélekkel várjuk HÚSVÉT ünnepét, amely az örök életet és a feltámadás hitét jelenti minden kereszténynek.

Ragány Zsuzsanna

igazgató-helyettes

Fel