szerda, június 19, 2024

Főoldal

 DSC9762Urunk mennybemenetele napján május 12-én vasárnap, az Ajaki Római Katolikus Egyházközséghez tartozó  gyermekek közül 12 lány és 5 fiú járult első szentáldozáshoz ünnepi szentmise keretében.

 Gáspár Mátyás plébános szentbeszéde kezdetén elmondta, hogy egy fontos esemény ünnepén vagyunk húsvét vasárnap után a 40. napon, mikor Jézus fölment a mennybe. A mai napon tizenhét elsőáldozásra készülő gyermek választotta Jézust. Akik ebben a szentmisében Jézussal egészen különleges módon először találkoznak, azt mondták, hogy részt akarnak venni Jézus tervében. Kiemelte, sok a külsőség, a díszítés, a zene, az ünnepség, ez mind fontos, de középpontban Jézusnak kell lennie.

Majd egy történetet mondott el, mikor Nyíregyházán volt plébános és Dr. Kellermayer Miklós kutató biológus volt a vendégük, aki a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) szervezésében tartott tudományos előadást. A professzor kérte az előadás előtt, hogy bemehessen a kápolnába az Oltáriszentséghez. Azt mondta a professzor, hogy ő az egész életét az élő sejt kutatásának szentelte. Az anyagban minden benne van, de kettő hiányzik belőle, az egyik a gyermek, valamint az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus, aki megjelenik közöttünk a kenyér és a bor színe alatt minden szentmisében. Mátyás atya ezt a gondolatot azóta is hordozza a szívében, hogy ez a két valóság: a gyermek és Jézus képesek megújítani a világot. A gyermek a közösségeinket, Jézus pedig a vallási közösségeinket tudja megújítani.

Boldogok a szülők, akik elvezetik a gyermeküket a Jézussal való bensőséges találkozásra, mert kettős erő jelenik meg az életükben. A természetes élet és a természetfölötti élet. Az emberi életünk, mely Isten ajándéka és a Krisztus élete, amely még nagyobb ajándéka az Istennek.
Mátyás atya szentbeszéde végén kérte az Úr Jézus kegyelmét, hogy adjon az elsőáldozóknak hűséget és kitartást, hogy megújítsák a világot az Ő szándéka szerint.

Az ünnepi szentmisén a zenei kíséretet a Tamási Áron Katolikus Általános Iskola énekkara és az Angyal kórus szolgáltatta.

Hasulyóné Rutkai Éva
sajtómunkatárs – Ajaki
egyházközség

 

Fel