szombat, május 18, 2024

Főoldal

„ Intézményünk védőszentje könyörögj érettünk!”

Szent II. János Pál pápa pápává választásának 40. évfordulójára szobormegáldással emlékeztek 2018. október 26-án, Ajakon. A pápa egész alakos szobrát — amelyet Rózsa László, a Váci Egyházmegye állandó diakónusának nagylelkű felajánlásából a Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde udvarán helyeztek el —, Felföldi László általános helynök áldotta meg. Az ünnepség kezdetén a helynök atya szentmisét mutatott be az ajaki Nagyboldogasszony-templomban, amely jelen voltak Gáspár Mátyás, Galsi János, Takács András római katolikus plébánosok, Zuró József görögkatolikus parókus és a lengyelországi Hyżneből (Ajak testvérvárosa) érkezett Marek Gajda plébános, valamint Karol Burda Blazowa káplán, az egyházközség hívei és az iskola dolgozói és tanulói.

Felföldi László atya prédikációjában méltatta Szent II. János Pál pápa életútját, a családok és fiatalok védőszentjét. A helynök hangsúlyozta, a pápának kiváló kapcsolata volt a fiatalokkal. Megválasztása után az első mondata így hangzott: „Ne féljetek!” — majd kifejtette, azért nem érdemes félni, mert a félelem megakadályoz a szépben és a jóban. A félelem leküzdésében nagy ereje van az imádságnak, a mély istenkapcsolatnak, mely a pápát is elkísérte kicsi korától egészen a haláláig. Nyissátok ki szívetek kapuját, engedjétek be Jézust, legyen jó barátotok! — hangsúlyozta Felföldi atya, majd a tanárokhoz, felnőttekhez intézte kérdését: Mit kell adni a fiataloknak? Egy igaz ügyet, amelyért nem lehet nem küzdeni, egy kötelezettséget, amely alól nem lehet kibújni, egy igazságot, egy értékrendet, amelyet be kell tartani és meg kell védeni, ezek nélkül nem lehet szép életet élni.

A szentmisét követően a jelenlévők átvonultak az iskola udvarára. Rozinka Mihály a katolikus intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, különösen megköszönte Rózsa Lászlónak nagylelkű szoboradományát. Az igazgató úr beszédében elmondta: az intézmény védőszentje Szent II. János Pál pápa, aki példaképe mind a felnőtteknek és fiataloknak egyaránt. Hangsúlyozta, mivel korunk szentje, közelebb áll hozzánk és talán a leggazdagabb életmű is az övé, amit kimeríthetetlen értéktárként bemutathatunk a gyerekeknek. A lengyel nemzet fiaként közel áll a magyar szívekhez, az ajakiakéhoz is, hiszen évtizedes testvérkapcsolat köt össze bennünket a lengyel barátainkkal. Itt van köztünk, hatással van ránk, csak észre kell, hogy vegyük.

Majd hangfelvételről elhangzott az a részlet, mikor a pápa magyarul szól a fiatalokhoz az ifjúsági világtalálkozón. Ezt követte a diákok műsora, ahol az énekkar lengyelül is énekelte a Szentatya kedvencét, a Bárka című dalt.

Az elöljárók a szalag átvágása után leleplezték Szent II. János Pál pápa szobrát, melyet Felföldi László atya megáldott és megszentelt. A helynök atya útravalóul így szólt a gyermekekhez: Amikor rátekintettek a szoborra, mindig csak egy gondolat legyen a szívetekben, az, hogy mire tanít, mit üzen nektek Szent II. János Pál pápa? Akkor olyan kincset tapasztaltok meg, amelyet ő megélt, amit csak rajta keresztül, magatokban, az istenkapcsolatotokban tudtok megvalósítani.

A Hyżne településről érkező vendégek, Antoni Ossoliński, Hyżne Művelődési Házának nyugalmazott igazgatója és a két atya az emlékezés virágait helyezték el a szobor talapzatánál. Ezt követően Kerekes Miklós Ajak város polgármestere osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel. Utalt arra, hogy 2010-ben, akkor még II. János Pál pápáról készült domborművet helyeztek el az ajaki római katolikus templom falán, majd szentté avatását követően a vérereklyéje is a városba került, ami ugyancsak a templomban van elhelyezve. Most egész alakos szobor állít emléket a Szent pápának. A polgármester hangsúlyozta, mindez arra szólítja fel a fiatalokat, tanuljanak meg erősnek, becsületesnek lenni ebben a keresztény szellemben és legyenek büszkék, hogy az ajaki katolikus általános iskolában végezhetik tanulmányaikat.
Az ünnepség a Pápai himnusz közös éneklésével zárult.

Kép és szöveg: Hasulyóné Rutkai Éva

 

 

Fel